Alardin, De gelukzaligheid JG0035 (1)

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 15,00

De gelukzaligheid van den Weg der Regtvaardigen

Alsmede De Fonteine des Levens, voorgesteld in eenige Predikatien over den Eersten Psalm, Psalm XXXVI : 8, 9, 10, en Psalm XVI : 8,

Door Kasparus Alardin, in zijn leven Bedienaar des Goddelijken Woords te Arnhem.

Vermeerderd met drie predikatien over Joh. XIV : 6, Matth. VII : 13, 14 en Philipp. I : 23.

Nijker, I.J. Malga, 1867

768