Luiken, Geestelyke Brieven

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 185,00

Geestelyke Brieven

door Joannes Luiken,

Aan verscheide zyner goede Vrienden, op
bezondere Tyden en Toestanden geschreeven.

Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete,
versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge
om ons te doen verlieven op God,
en de Zalige Eeuwigheid.

De Tweede Druk.

Te Amsteldam,
By Kornelis van der Sys, Boekverkooper 
in de Beurs-straat, in de drie Raapen, 1719
 

755