Brakel, De trappen des geestelijken levens

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 35,00

De Trappen des Geestelijken Levens

Geschreven door Theorodorum à Brakel,
in zijn leven Predikant tot Mackum.

En volgens zijn bevel / na zijn doodt in 't licht gebracht / door
W. à Brakel, Th. F.
't Laatst Predikant tot Rotterdam.

Den zevenden Druk, met een ontleedinge des Tractaets en met het Af-sterven des Autheurs vermeerdert.

Tot Amsterdam,
op de Erven van Gysbert de Groot, Boek-verkooper op de Nieuwen Dijk, 1739

755