Outrein, schets der waarheden 1696

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 115,00

Een korte schets der godlyke waarheden

Soo als die in haar natuurlijke orde te samen geschakeld zijn.

Want in kortelyk de H. Godgeleerdheyd doorloopen, de wegen Gods in syn Kerke nagespeurd, en insonderheid de verscheide Bedeelingen van het genadenverbond wat nader uitgepluisd worden,

Tot oefening van waarheid en deugd,

t'Amsterdam, by Gerardus Borstius, Boekverkoper aan den Dam, op de hoek van de Nieuwendijk, 1696

Outrein, Johannes D’ (1662-1722) 
(Dordrecht, Amsterdam)

748