Staveren, De huyshoudinge Gods JG0073 (1)

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 135,00

De huyshoudinge Gods in Syn Kerke,

Van den beginne des werelds tot aan, ende in, de sundvloed.

Door Petrus van Staveren, Bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeynte Jesu Christi, tot Leyden.

Tot Leyden, by Felix Lopez, Boekverkooper op 't Rapenburg, tegen over de Academie, 1683.

Perkament, SGT S792

748