Outrein, De gelykenissen DD0038 (1)

Klik op de afbeelding voor een vergroting

De gelykenissen van den verloren zoon

en onregtvaardigen Rentmeester

Luc: 15 : 11-32 en 16 : 1-18

Beneffens nog andere stoffen, als

1. De gelykenis van de kinderkens op de merkt, Matth. 11 : 16-19
2. Van den onvrugtbaren Vygeboom, Luc. 13 : 6-9
3. Het oordeel Gods over Loths wyf, Luc. 17 : 32
4. De geschiedenis van den vervloekten Vygeboom, Marc. 11 : 12-14
5. Bileams Profetie van den Messias, Numeri 24 : 17
6. De voorsegging van Jesaias 4 : 6-8
7. De gelykenis van het opwassende Zaad uit de goede aarde, Marc. 4 : 26-29

Verklaard en toegepast door Johannes D'Outrein, A.L.M. Philos. Doct. en Dienaar des Euang. te Arnhem.

Den tweeden druk, merkelyk vermeerderd en verbeterd.

Nevens een zeedige verdeediging van de verklaring over Luc. 15 : 11-32 tegen de swarigheden, daar ontrent geoppert door d'Heer Creygton.

t'Amsterdam, by Gerardus Borstius, Boekverkooper aan den Dam, op de hoek van den Nieuwendijk, 1699

Outrein, Johannes D’ (1662-1722) (Dordrecht, Amsterdam)

748