Alardin, De gelukzaligheid van den weg der regtvaardigen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 45,00

De Gelukzaligheid van den Weg der Regtvaardigen,

Alsmede de Fonteine des levens,
voorgesteld in twaalf predikatiën.

Door Kasparus Alardin,

in zijn leven Bedienaar des Goddelijken Woords
te Arnhem.

Te Amsterdam, bij
H. Höveker.

De Eerste Predikatie, Psalm 1 : 1
De Tweede Predikatie, Psalm 1 : 2
De Derde Predikatie, Psalm 1 : 3
De Vierde Predikatie, Psalm 1 : 4, 5
De Vijfde Predikatie, Psalm 1 : 6
De Zesde Predikatie, Psalm 36 : 8
De Zevende Predikatie, Psalm 36 : 9
De Achtste Predikatie, Psalm 36 : 10
De Negende Predikatie, Psalm 16 : 8
De Tiende Predikatie, Joh. 14 : 6
De Elfde Predikatie, Matth. 7 : 13, 14
De Twaalfde Predikatie, Philip. 1 : 23

748