Martinum, De gecruycighde Christus JG0006 (1)

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 250,00

De Gecruycighde Christus

Ofte 35 teksten van 't Lyden ende Sterven Jesv Christi. 

In dewelcke datselve uyt de vier Euangelisten jaerlicks verclaert wort in de Gemeynte des Heeren tot Groningen.

Door Johannem Martinum, Dienaer des gecruyc. Christi aldaer.

Tot Groningen, by Jan Claessen Boeck-verkooper in De gulden Strate int Schrijf-boeck, 1649

748